[IT JOB] ASO_SENIOR PHP ENGINEER

Company code: AGECODE

Nơi làm việc: undefined

Mô tả công việc

 • Build up the development life cycle of VN Team.
 • Write “clean”, well-designed code.
 • Develop and deploy new features to related facilities.
 • Procedures and tools, if necessary.

Yêu cầu công việc

 • Expert knowledge of any one of PHP above 2 years.
 • Proficient understanding of code versioning tools.
 • Knowledge and experience in design patterns of programming.
 • To be familiar with TDD.
 • To be a good communicator.
 • Expert knowledge of Laravel of PHP framework.
 • Expert knowledge of Vue.js of javascript framework.
 • Proficient understanding of Git and Git flow.
 • Having a wide social network is a huge plus.

Chế độ phúc lợi

 • 13th month salary, bonus 1/1 + 2/9 + 27/7 + 30/4 + 1/5 + 10/3 (lunar calendar) + project bonus 
 • Allowance for business trips in Japan.
 • Periodic health examination.
 • Health Care Insurance 24/7 package for employees and relatives. (Bao Viet care 24/24 Insurance) For STAFF & FAMILIES
 • Company trip̣ (next trip in Malaysia) , annual health check, year end party
 • Insurance, Social Health, Unemployed Insurance based on GROSS PAID 
 • Birthday gift. , Free Japanese class. 

Thông tin công ty

Là doanh nghiệp Nhật Bản đã bắt đầu đi vào quỹ đạo kinh doanh năm 1986. Cùng triết lý doanh nghiệp, “đóng góp cho xã hội qua việc tạo ra những giá trị mới với ý kiến, công nghệ và sản phẩm sáng tạo”, công ty kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đa dạng từ may mặc, quần áo, điện tử, xử lý nước, hàng hóa tiêu dùng, dụng cụ đánh bắt cá, hợp nhựa tổng hợp đến vật liệu công nghiệp. Công ty đã từ từ khẳng định vị trí là công ty chuyên sâu thương mại. Công ty đã lập ra mạng lưới toàn cầu bao gồm chi nhánh nội địa, quốc tế.

flagmap

Công việc liên quan