AgeCode · 24/09/2020

38 Blog Của Các Công Ty Công Nghệ Giúp Bạn Khởi Đầu Con Đường Trở Thành Coder


Học lập trình? – Yêu thích và đam mê phát triển website, các ứng dụng, phần mềm, thiết kế game là những lý do khiến nhiều bạn trẻ muốn học Code. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng may mắn có được những định hướng tốt và tìm ra cho mình con đường học tập nhanh nhất.

Nay mình muốn giới thiệu đến anh em 38 blog kỹ thuật của các công ty lớn mà bạn nên theo dõi. Hoặc bạn có thể bookmark chúng để tham khảo khi cần.

Mời anh em học lập trình qua blog:

Lyfthttps://eng.lyft.com/

Uberhttps://eng.uber.com/

Instagramhttps://instagram-engineering.com/

Facebookhttps://engineering.fb.com/

Google Ai https://ai.googleblog.com/

Netflixhttps://medium.com/netflix-techblog

Line Chathttps://engineering.linecorp.com/en/blog/

Airbnbhttps://medium.com/airbnb-engineering

Andelahttps://andela.com/insights/

Soundcloudhttps://developers.soundcloud.com/blog/

Discordhttps://blog.discordapp.com

Softcom DevXhttps://devx.blog/

Interswitchhttps://medium.com/interswitch-engineering-blog

Carbonhttps://blog.getcarbon.co/category/carbon-engineering/

Githubhttps://github.blog/category/engineering/

Gitlabhttps://about.gitlab.com/blog/categories/engineering/

Herokuhttps://blog.heroku.com/engineering

BBChttps://medium.com/bbc-design-engineering

Bookinghttps://blog.booking.com/

Courserahttps://blog.coursera.org/

Dropboxhttps://blogs.dropbox.com/tech/

eBayhttps://www.ebayinc.com/stories/blogs/tech/

Etsyhttps://codeascraft.com/

Eventbritehttps://codeascraft.com/

Evernotehttps://evernote.com/blog/

LinkedInhttps://engineering.linkedin.com/blog

Mediumhttps://medium.engineering/

Mixpanelhttps://mixpanel.com/blog/

Pinteresthttps://medium.com/@Pinterest_Engineering

Quorahttps://engineering.quora.com/

Reddithttps://redditblog.com/

Riot Gameshttps://engineering.riotgames.com/

Salesforcehttps://developer.salesforce.com/blogs/engineering/

Shopifyhttps://engineering.shopify.com/

Spotifyhttps://labs.spotify.com/

Twitterhttps://blog.twitter.com/engineering/en_us.html

Yelphttps://engineeringblog.yelp.com/

YouTubehttps://youtube-eng.googleblog.com/

Hy vọng danh sách trở thành hành trang cho anh em khởi đầu con đường học Coder, nâng cao kiến thức về các hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Mình biết danh sách trên cũng chưa hẳn là nhiều. Nên nếu có thể, hy vọng anh em sẽ đóng góp thêm một vài blog khác bên dưới comment. Cảm ơn mọi người

Nguồn: https://topdev.vn/

 

Việc làm đang tuyển