Tìm kiếm công việc mơ ước. Tiếp nối ước mơ thành công

Cơ hội nhận được việc làm cao hơn khi hồ sơ đầy đủ thông tin!

Chúng tôi sẽ ưu tiên liên lạc và tư vấn công việc phù hợp nhất cho những hồ sơ hoàn chỉnh.

Việc làm đang tuyển

# 1

flagmap
Ho Chi Minh City
15/12/2021

# 2

flagmap
Ho Chi Minh City
15/12/2021

# 3

flagmap
Ho Chi Minh City
15/12/2021

# 4

flagmap
Ho Chi Minh City
02/12/2021

# 5

flagmap
Ho Chi Minh City
22/11/2021

# 6

flagmap
Ho Chi Minh City
16/11/2021

# 7

flagmap
Ho Chi Minh City
16/11/2021

# 8

flagmap
Ho Chi Minh City
16/11/2021

Bạn đã có hồ sơ hoàn chỉnh để nộp cho nhà tuyển dụng chưa?

Cập nhật hồ sơ cá nhân để nâng cơ hội trúng tuyển.  CẬP NHẬT HỒ SƠ.

briefcase

Bạn cần tuyển dụng?